رسته
 • ابزار تیزکنی - تیغ تیزکنی
 • بازسازی و نوسازی قطعات خودرو
 • پرسکاری فلزات
 • پمپ سازی آبیاری و کشاورزی
 • تراشکاری و فلزات
 • تعمیر لوازم ایمنی و آتش نشانی
 • تعمیرکنندگان ماشین ابزار
 • تولید قطعات غیر فلزی اتومبیل
 • دفتر کار حفاری چاه
 • دفترکار کارگاه های تولیدی
 • قالب سازی
 • قطعه سازی - سری تراشی
 • ماشین سازی
 • میل لنگ تراشی و خدمات موتور محرکه
مکان

نویسنده: ادمین سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش

info@machinesaz.ir

Joined In Dec 2019

About Me

No info available

Activities

No Review Found

My کارگاه

Photos

Contact